Lunenburg Nova Scotia

Lunenburg waterfront at dusk, Nova Scotia