Jacob Hamblin Arch Coyote Gulch

Jacob Hamblin Arch in Coyote Gulch, Glen Canyon National Recreation Area Utah #75998

Jacob Hamblin Arch in Coyote Gulch, Glen Canyon National Recreation Area Utah #75998