Oxbow Bend Grand Teton National Park

Oxbow Bend Grand Teton National Park

Fall color at Oxbow Bend of the Snake River, Grand Teton National Park Wyoming